Menu Zamknij

Zasady montażu instalacji kanalizacyjnej – najczęściej popełniane błędy.

Cechy dobrej instalacji.

Jakie warunki musi spełniać dobrze wykonana instalacja kanalizacyjna w domu? Musi skutecznie odprowadzać ścieki, robić to cicho, bezwzględnie być szczelna i nie przepuszczać do wnętrza pomieszczeń zapachów z kanalizacji.

Proste? Otóż nazbyt często osobiście przekonuję się, że prawidłowo wykonanych instalacji jest mało,a prawidłowe ich wykonanie sprawia „fachowcom” spore trudności. Pewnie jest to podyktowane tym, iż dobrze wykonana instalacja odpływowa się nie zapycha, wyłączając przypadki niedbalstwa użytkowników, lub nieszczęśliwych wypadków i nie mam okazji takowych często udrażniać.

Niedbałe wykonanie

Źle wykonanych instalacji jest naprawdę bardzo dużo. Wpływ na taki stan rzeczy ma niedbałe wykonanie przez całkowicie nie przygotowanych do tego pseudo fachowców, chęć zaoszczędzenia i położenie rur we własnym zakresie bez zaznajomienia się nawet z podstawowymi zasadami wykonywania instalacji kanalizacyjnej. Nader często dokładają się do tego zmiany inwestorskie, wprowadzane zbyt późno. Zbyt długie odcinki, złe przekroje zastosowanych rur, częste zakręty, kolanka i trójniki o kącie 90 stopni.

Błędy przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej.

Zastosowane złe spadki i przekroje rur.

Spadki i przekrój powinny być tak dobrane, aby rura podczas odprowadzania ścieków była nimi wypełniona w przedziale od 0.5 do 0.7 swojej wysokości. Przy zbyt niskim poziomie woda sączy się po dnie rury co doprowadza do osadzania się nieczystości i stopniowego odkładania się nieczystości na ściankach, natomiast przy zbyt dużym wypełnieniu ścieki płyną całą średnicą rury, co powoduje nadmierny hałas, brak jest prawidłowego napowietrzenia, na skutek czego wysysana jest woda z okolicznych syfonów, a zapachy z kanalizacji mogą bez ograniczeń wydostawać się na zewnątrz instalacji. Przyjmuje się, że spadki powinny zawierać się w przedziale od 2 do 15 stopni, a bezpośrednie wejście rozgałęzienia do pionu powinno być wykonane pod kątem większym niż 45 stopni.

Brak dostępu do syfonów.

Koniecznym warunkiem jest zamontowanie syfonów tak, aby był zapewniony do nich dostęp w celu ich wymiany na skutek uszkodzenia, oraz w celu usunięcia gromadzących się w syfonach nieczystości np. włosów.

Kolanka i trójniki 90 stopni.

Najlepiej zaplanować tak przebieg instalacji kanalizacyjnej by nie występowały w niej żadne kształtki o kącie 90 stopni. Niedopuszczalne jest zastosowanie kształtek o takim kącie w miejscach na stałe niedostępnych. Kształtki takie spowalniają odpływ nieczystości, oraz w przypadku niedrożności instalacji czasem uniemożliwiają skuteczne jej wyczyszczenie, utrudniając lub uniemożliwiając wprowadzenie do instalacji spirali lub węża ciśnieniowego. Kształtki takie dopuszcza się stosować w miejscach umożliwiających ich demontaż. Niestety łatwość zaprojektowania instalacji i wyliczenia materiału zachęca do stosowania kształtek o takim kącie.

Elastyczne rury i łączniki , harmonijki.

W takich rurach łatwiej gromadzą się osady, oraz są mniej trwałe. Nigdy nie stosujemy w/w rur w miejscach o utrudnionym dostępie.

Brak zasuw kanalizacyjnych.

W pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu należy stosować zasuwy. Są to specjalne zaprojektowane zawory przepuszczające nieczystości tylko w jedną stronę. Ma to na celu nie dopuszczenie do zalania nieczystościami najniższych pomieszczeń w przypadku zapchania instalacji, lub też w przypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów atmosferycznych i niewydolności sieci kanalizacyjnej.

Napowietrzenie instalacji.

Przynajmniej jeden, najdalszy od przyłącza pion kanalizacyjny powinien być wyprowadzony na dach i zakończony wywiewką. Ma to na celu wyrównanie ciśnień w instalacji i odprowadzenie gazów na zewnątrz. Źle napowietrzona instalacja gorzej odprowadza ścieki. W instalacji takiej może dochodzić do wysysania wody z syfonów i przedostawania się przez nie niemiłych dla nosa zapachów z kanalizacji.

Cicha kanalizacja.

Wpływ na bezgłośną kanalizację ma przede wszystkim schowanie instalacji w przygotowanych do tego celu bruzdach lub kanałach. Wyciszenie rur otulinami i zastosowanie materiału o grubszych ściankach i lepszych właściwościach tłumiących. Prawidłowe spadki i napowietrzenie także mają wpływ na cichą pracę instalacji kanalizacyjnej.

Podsumowanie

Bulgoty i różne dziwne dźwięki dochodzące z sitek syfonów są oznaką nieprawidłowej pracy instalacji. Najczęściej jest to skutek zaniedbań na etapie układania rur i kształtek kanalizacyjnych. Wady takie są bardzo trudne do usunięcia ze względu na brak dostępu do rur. Większość instalacji jest schowana w ścianach, zalana betonem w stropach i wylewkach, a na zewnątrz budynku głęboko zakopana w ziemi pod często zagospodarowanym już ogrodem. Wady wykonawcze mogą mieć wpływ na częste zapychanie się instalacji . Zapchania kanalizacyjne są bardzo uciążliwe, grożą zalaniem nieczystościami najniższych partii budynku, oraz narażają na dodatkowe koszty. Z doświadczenia mogę napisać, że bardzo często jestem wzywany do wadliwie wykonanych odpływów w celu usunięcia powstałych zatorów.

W celu uniknięcia problemów i komplikacji z instalacją kanalizacyjną w naszym domu, aby służyła nam bezawaryjnie przez wiele lat, pracowała cicho i nie dochodziło do zapchań, należy zadbać bezwzględnie o wykonanie jej zgodnie z zasadami i sztuką budowlaną. Zrobić ją zgodnie z wcześniej przygotowanym i przemyślanym projektem, w którym będą uwzględnione średnice oraz rodzaj zastosowanych rur kanalizacyjnych, podane długości, przebieg i odpowiednie spadki, oraz naniesione wentylacja i napowietrzenie. Prace należy zlecić hydraulikowi, który ma doświadczenie przy wykonawstwie instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych.

Jeżeli Masz problem z zatorem w instalacji kanalizacyjnej, a własnymi siłami nie udało się rozwiązać problemu i wymagane jest profesjonalne, a przede wszystkim skuteczne przepychanie kanalizacji zapraszam do kontaktu. Usługa udrażniania rur i odpływów dostępna na terenie miasta Łódź i okolicznych mniejszych miejscowości.