Menu Zamknij

Czym „zarasta” instalacja kanalizacyjna żeliwna?

Instalacje kanalizacyjne żeliwne mogą zarastać tzw. osadami, które składają się z różnych substancji organicznych i nieorganicznych, które osadzają się na wewnętrznych ścianach rur. Zarastanie instalacji kanalizacyjnej żeliwnej jest naturalnym procesem, który z czasem może prowadzić do zmniejszenia przepływu ścieków i potencjalnych problemów z odpływem.

Stary syfon zlewozmywaka żeliwny.

Przyczynami zarastania instalacji kanalizacyjnej żeliwnej mogą być:

  • Osady organiczne: W kanalizacji gromadzą się resztki pokarmów, tłuszcze, mydła, włosy i inne substancje organiczne. Te substancje mogą osadzać się na wewnętrznych ścianach rur żeliwnych i tworzyć osady, które z czasem mogą pogarszać przepływ ścieków.
  • Osady mineralne: W wodzie i ściekach mogą występować sole mineralne, które mogą osadzać się na żeliwnych rurach, tworząc tzw. kamień kotłowy. Kamień kotłowy jest twardy i może skutecznie zmniejszać przekrój rur, utrudniając przepływ ścieków.
  • Korozja wewnętrzna: Żeliwo jest podatne na korozję w kontakcie z niektórymi substancjami chemicznymi, takimi jak kwas siarkowy zawarty w ściekach. Korozja może prowadzić do powstawania nierówności na wewnętrznych ścianach rur, co zwiększa ryzyko zarastania.

Aby zapobiegać zarastaniu instalacji kanalizacyjnej żeliwnej, można podjąć następujące działania:

  • Regularne czyszczenie i konserwacja: Wykonywanie regularnych prac czyszczenia i konserwacji instalacji kanalizacyjnej może pomóc w usuwaniu osadów i zapobieganiu ich gromadzeniu się. Można zastosować specjalne środki czyszczące lub mechaniczne metody czyszczenia, takie jak wodociąg wysokociśnieniowy lub mechaniczne przepychanie rur.
  • Unikanie wprowadzania nieodpowiednich substancji do kanalizacji: Należy unikać wylewania tłuszczów, olejów, produktów chemicznych i innych substancji do kanalizacji, które mogą przyczyniać się do zarastania i korozji rur.
  • Monitorowanie stanu instalacji: Regularne monitorowanie stanu instalacji kanalizacyjnej, np. poprzez inspekcje kamerą kanalizacyjną, może pomóc w wczesnym wykryciu potencjalnych problemów i podjęciu odpowiednich działań zapobiegawczych.

W przypadku poważniejszych problemów z zarastaniem instalacji kanalizacyjnej żeliwnej, konieczne może być skonsultowanie się z profesjonalnym hydraulikiem lub firmą specjalizującą się w czyszczeniu i naprawie kanalizacji w celu zastosowania bardziej zaawansowanych technik czyszczenia lub nawet wymiany uszkodzonych fragmentów rur.