Menu Zamknij

Jak działa wodomierz ?

Wodomierz jest urządzeniem służącym do pomiaru ilości zużytej wody. Działa na zasadzie przepływu wody przez system pomiarowy, który rejestruje ilość przepływającej wody. Oto ogólny opis działania wodomierza:

  1. Strumień wody: Woda dostarczana do domu lub budynku przechodzi przez wodomierz, który jest zazwyczaj zamontowany w głównym przewodzie wody.
  2. Tarcza lub wirnik: Wodomierz ma tarczę lub wirnik, który obraca się w wyniku przepływu wody. Prędkość obrotu tarczy lub wirnika jest proporcjonalna do ilości przepływającej wody.
  3. Mechanizm pomiarowy: Ruch wirnika jest przekazywany na mechanizm pomiarowy, który zazwyczaj wykorzystuje układ zębatek lub inną metodę przekazu ruchu. Ten mechanizm zamienia ruch obrotowy na liczbę jednostek wskazujących zużytą ilość wody.
  4. Odczyt: Na obudowie wodomierza znajduje się tarcza z cyframi, która pokazuje odczyt zużytej wody. Odczyt ten jest zazwyczaj podany w metrach sześciennych (m³) lub litrach.

Wodomierze są zwykle precyzyjnie skalibrowane, aby zapewnić dokładny pomiar zużycia wody. Dzięki wodomierzom dostawcy wody mogą naliczać opłaty za wodę na podstawie rzeczywistego zużycia, a użytkownicy mogą monitorować swoje zużycie wody i kontrolować wydatki.

Warto pamiętać, że dokładne działanie wodomierza może się różnić w zależności od typu i modelu.